cluster Westelijke mijnstreek 

Met ingang van 1 augustus 2013 vormt het Graaf Huyn College samen met Scholengemeenschap Groenewald het cluster LVO Westelijke Mijnstreek.

Door samen te werken kunnen wij de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in de Westelijke Mijnstreek blijven garanderen. Het stelt ons bovenal in staat een gevarieerd onderwijsaanbod te handhaven in de hele breedte, van vmbo tot en met gymnasium.

Door scholen te clusteren kunnen we bovendien de beschikbare financiële middelen efficiënter inzetten, waardoor meer geld gaat naar ons onderwijs. Dat is nodig, omdat ook het onderwijs moet bezuinigen. Daar komt bij dat de scholen minder inkomsten krijgen door de terugloop van het leerlingenaantal.

We vinden het belangrijk dat de twee scholen hun eigen identiteit behouden. U kiest immers samen met uw zoon of dochter voor een school die bij hem of haar past!

R.W.M. Janssen (voorzitter Centrale Directie)